Trolejbusy ve světě – současnost

Ze zahraničních zdrojů se můžeme dozvědět že trolejbusy jsou často spojovány se Sovětským svazem. Na mapě níže vidíme, že je to částečně pravda. Většina trolejbusových systémů, které v současnosti existují, se nachází v bývalých sovětských státech. I když první trolejbus nejezdil v Rusku ani v Sovětském svazu, ale v Německu jak jsme se již dozvěděli na začátku kapitoly o trolejbusech. Odhaduje se, že existovalo více než 800 trolejbusových systémů. V současné době je na světě 276 trolejbusových systémů. [7]

Mapka znázorňující počet měst v jednotlivých zemích, kter= využívají trolejbusové dopravy

Obr. 8 Mapka znázorňující počet měst v jednotlivých zemích, které využívají trolejbusové dopravy [7].

Většina trolejbusových systémů se nachází v Evropě a Asii. Zdaleka největší počet trolejbusových systémů má Rusko (79), což je téměř třetina všech trolejbusových systémů na světě. Na druhém místě je Ukrajina se 41 trolejbusovými systémy. Největší trolejbusový systém, co se týče délky trasy, najdete v ukrajinském Kyjevě. [7]

Ukázky moderních trolejbusových systémů

HESS

Švýcarské trolejbusové provozy jsou známy spolehlivostí a vysokou kvalitou vozidel i infrastruktury. V moha městech se používají velkokapacitní dvoučlánkové a tříčlánkové trolejbusy značky HESS. [6]

Starší provedení tříčlánkového trolejbusu značky HESS

Obr. 9 Starší provedení tříčlánkového trolejbusu značky HESS [7].

Crystalis

Trolejbusy Crystalis s designem 21. století ve francouzském Lyonu. Vyskytují se ve standardním i kloubovém provedení a vyznačují se výrazně zaoblenou karosérií se zakrytými koly. [6]

Trolejbus značky Crystakus ve francouzském Lyonu

Obr. 10 Trolejbus značky Crystakus ve francouzském Lyonu [7].

Výhody a nevýhody trolejbusů

Trolejbusy mají oproti tramvajím několik výhod: infrastruktura je levnější než u tramvajové sítě, lépe překonávají kopce, jsou obecně tišší. Trolejbusy mají také několik výhod oproti (běžným) motorbusům: Jsou šetrnější k životnímu prostředí, tišší a obvykle vyžadují méně údržby a mají delší životnost. [7]

Přes tyto výhody mají trolejbusy také několik nevýhod. V porovnání s tramvajemi vyžadují trolejbusy náročnější řízení než u tramvaje – tramvaj jede po kolejích, trolejbus po silnici. Ve srovnání s motorbusy nemohou trolejbusy kvůli trolejovému vedení příliš snadno odbočit ze své trasy. To může být problém, když autobus potřebuje změnit trasu kvůli dopravní nehodě nebo opravy silnice. Nadzemní vedení také brání trolejbusům ve vzájemném předjíždění. Řízení trolejbusu také vyžaduje větší výcvik než řízení motorového autobusu. Trolejbusy jsou také dražší než motorbusy. Nadzemní dráty mohou vytvářet překážky pro vysoká motorová vozidla (např. dvoupatrové autobusy nebo některé nákladní vozy). Tyto dráty mohou být také vnímány jako nevzhledné. [7]