Trolejbusy

Přehled kapitol

  1. Historický vývoj trolejbusů
  2. Trolejbusy ve světě – zajímavosti z historie
  3. Trolejbusy ve světě – současnost
  4. Zdroje