[1]

OKLEŠŤKOVÁ, Pavla. Prostorová expanze systémů vysokorychlostní železniční dopravy v Evropě [online]. Brno, 2006 [cit. 2022-10-26]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/pg3dr/PavlaOklestkova.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Daniel SEIDENGLANZ.

[2]

Železnice. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2022-10-26]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeleznice

[3]

Železniční doprava. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2022-10-26]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_doprava

[4]

MOLEK, Tomáš. Elektrifikace českých železnic. In: O energetive [online]. [cit. 2022-10-26]. Dostupné z: https://oenergetice.cz/technologie/elektrifikace-ceskych-zeleznic

[5]

MAREK, Jiří. Zápisky z předmětu Základy elektrických pohonů a trakce. Praha ČVUT, 2020. Poznámky. ČVUT FEL.

[6]

MAJDA, František. Elektrifikace železnic [online]. 2 [cit. 2022-10-26]. Dostupné z: http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/44573.pdf

[7]

ŠEJDOVÁ, Magdalena. Vysokorychlostní tratě v Evropě - historie, současnost, budoucnost z pohledu hospodářské politiky [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-10-26]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/bb3n8/DPsejdova.pdf. Diplomová práce. Masarakova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Tomáš Paleta.

[8]

Vysokorychlostní trať. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2022-10-26]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysokorychlostn%C3%AD_tra%C5%A5

[9]

POKORNÝ, Bohumil. UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY. Czech-Raildays [online]. 2008(11), 27 [cit. 2022-10-26]. Dostupné z: https://www.czech-raildays.cz/2008/seminare/v1_1.pdf

[10]

Škoda řady 263. In: Atlas lokomotiv [online]. [cit. 2022-10-26]. Dostupné z: http://www.atlaslokomotiv.net/loko-263.html

[11]

Škoda řady 163,162. In: Atlas lokomotiv [online]. [cit. 2022-10-26]. Dostupné z: http://www.atlaslokomotiv.net/loko-163.html

[12]

Škoda řady 380 - atlas. In: Atlas lokomotiv [online]. [cit. 2022-10-26]. Dostupné z: http://www.atlaslokomotiv.net/loko-380.html

[13]

Siemens Velaro. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2022-10-26]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_Velaro

[14]

Siemens Velaro brochure. In: Siemens Mobility [online]. s. 24 [cit. 2022-10-26]. Dostupné z: https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:f8bb84ab18e118497745eb3d7221e0ce7c2d1b9b/siemens-mobility-velaro-brochure-en.pdf

[15]

Siemens Velaro E for RENFE. In: Siemens Mobility [online]. s. 4 [cit. 2022-10-26]. Dostupné z: https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b546889f-1ed4-41ff-8042-cc4af5bba79c/siemens-mobility-velaro-e-datasheet-en.pdf

[16]

680, Pendolino. In: Atlas lokomotiv [online]. [cit. 2022-10-26]. Dostupné z: http://www.atlaslokomotiv.net/loko-680.html

[17]

KADLEČÍK, Pavel. Možnosti využití programovatelných automatů Simatic řady S7-1200 od firmy Siemens. Zlín, 2017. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Vedoucí práce Ing. Pavel Navrátil, Ph.D.

[18]

Rozdělení trakce v Evropě, převzato z https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_rail_electrification_en.svg

[19]

Počty traťových kolejí, systémy trakčních proudových soustav a označení podle knižního jízdního řádu, převzato z http://www.ioda.cz/_mapy/map/mapaZ_koleje_trakce_2018.pdf

[20]

Mapa železničních tratí v Česku, převzato z https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Czech_railways.gif, původní zdroj: http://www.cdrail.cz/cp1250/sluzby/online/kjr_2005.gif

[21]

Model výhradního využívání, zdroj: https://is.muni.cz/th/bb3n8/DPsejdova.pdf

[22]

Model smíšeného využívání, zdroj: https://is.muni.cz/th/bb3n8/DPsejdova.pdf

[23]

Technické údaje lokomotivy Škoda řady S 499.2, zdroj: http://www.atlaslokomotiv.net/loko-263.html

[24]

Lokomotiva Škoda řady S 499.2, zdroj: http://www.atlaslokomotiv.net/loko-263.html

[25]

Technické údaje lokomotivy Škoda řady S 499.3, zdroj: http://www.atlaslokomotiv.net/loko-163.html

[26]

Lokomotiva Škoda řady S 499.3, zdroj: http://www.atlaslokomotiv.net/loko-163.html

[27]

Technické údaje lokomotivy Škoda řady 380, zdroj: http://www.atlaslokomotiv.net/loko-380.html

[28]

Lokomotiva Škoda řady 380, zdroj: http://www.atlaslokomotiv.net/loko-380.html

[29]

Technické údaje jednotky Siemens Velaro, zdroj: https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b546889f-1ed4-41ff-8042-cc4af5bba79c/siemens-mobility-velaro-e-datasheet-en.pdf

[30]

Trakční jednotka Simens Velaro, zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_Velaro#/media/File:ICE_407_717_Stuttgart_Hbf_Endwagen_2.JPG

[31]

Technické údaje jednotky Alstom řady 680 Pendolino, zdroj: http://www.atlaslokomotiv.net/loko-680.html

[32]

Trakční jednotka Asltom řady 680 Pendolino, zdroj: http://www.atlaslokomotiv.net/loko-680.html