Úvod do historie železniční dopravy

Železniční doprava má dlouholetou tradici. Když zanedbáme úplně první koněspřežné dráhy jako například tu mezi Linzem a Českými Budějovicemi, železnice odstartovala svoji dráhu na začátku 19. století v Anglii. V roce 1804 spatřil světlo světa první parovůz, který táhl pět vozů se sedmdesáti cestujícími. Pro zajímavost se tehdejší první vlak, jak dnes běžně kolejové soupravy označujeme, pohyboval rychlostí 5 km/h. Dnešní elektrifikované železnice dosahují rychlostí až 60x vyšších. [1]

Snahy o pohodlnější, efektivnější a v případě osobní dopravy především rychlejší přepravu dovedly železnici k etapě elektrifikace. Díky elektrifikaci má dnes železniční doprava, především v Evropě, výsadní postavení v přepravě osob a dokáže konkurovat ostatním dopravním prostředkům jak na krátkých vzdálenostech, tak i vzdálenostech dlouhých.

Co je to železniční doprava

Železniční doprava je kolejová doprava po železniční dráze. Železniční dráha, či jinak železnice, je kolejový dopravní systém pro přepravu osob a nákladu. Vyznačuje se nízkou spotřebou energie s ohledem na počet přepravovaných osob či tun nákladu na kilometr. Železnice má mnoho využití. Železniční dráhu najdeme u tramvají, důlních zařízení nebo také u zábavních atrakcí. Zde se však zaměříme na železniční dopravu jako dopravní prostředek na příměstské, meziměstké a mezistátní úrovni. Běžně ji rozdělujeme na nákladní a osobní dopravu. [2][3]